Glares#3

40 X 30 cm, wax resist on silk

Previous | Home | Next


Glares#3